วิธีการชำระเงิน

                                           
                                        อัตราค่าบริการ ติดตั้งแอร์ใหม่
 
ขนาดบีทียู (BTU) ท่อน้ำยา สายไฟ เบรคเกอร์ แอร์ติดผนัง แอร์แขวนใต้ฝ้า  
9,000- 12,001BTU ท่อแถม 10เมตร 1ชุด 2500 3000    
18,001- 24,000BTU ท่อแถม 10เมตร 1ชุด 3000 3500    
24,001- 36,000BTU ท่อแถม 10เมตร 1ชุด 3500 4000    
36,001-  48,000TU ท่อแถม 10เมตร 1ชุด 4000 4500    
 
         **  ราคานี้รวมท่อน้ำยาที่แถมมากับเครื่องปรับอากาศ ถ้าไม่มีคิดเป็นเมตร ล่ะ 500 บาท

 อัตราค่าบริการ ติดตั้งแอร์เก่า
 
ขนาดบีทียู (BTU) ท่อน้ำยา สายไฟ เบรคเกอร์ แอร์ติดผนัง แอร์แขวนใต้ฝ้า  
9,000- 12,001BTU 4เมตร 10เมตร 1ชุด 3500 4000    
18,001- 24,000BTU 4เมตร 10เมตร 1ชุด 4000 4000    
24,001- 36,000BTU 4เมตร 10เมตร 1ชุด 4500 4500    
36,001-  48,000TU 4เมตร 10เมตร 1ชุด 4500 4500    

**ราคานี้รวมท่อน้ำยาฟรี4เมตร ถ้าเกินคิดเป็นเมตร ล่ะ 500 บาท
 
 อัตราค่าบริการ ติดตั้งแอร์เก่า
 
ขนาดบีทียู (BTU) ท่อน้ำยา สายไฟ เบรคเกอร์ แอร์ติดผนัง แอร์แขวนใต้ฝ้า  
9,000- 12,001BTU มีท่อเอง 10เมตร 1ชุด 2500 3000    
18,001- 24,000BTU มีท่อเอง 10เมตร 1ชุด 3000 3500    
24,001- 36,000BTU มีท่อเอง 10เมตร 1ชุด 4000 4000    
36,001-  48,000TU มีท่อเอง 10เมตร 1ชุด 4000 4500    

**ราคานี้ไม่รวมท่อน้ำยา ถ้าเกินคิดเป็นเมตร ล่ะ 500 บาท
 
***เงือนไข การรับประกัน 3 เดือน จากการติดตั้งเท่านั้น        
หมายเหตุ  1.ต้องการขาแขวน 500.-          
  2.ไม่รวมค่าถอด และ การขนย้าย        
  3.ท่อน้ำยาขายเป็นชุด  1,200.  4 เมตร (ถ้าเกินคิดตามจริงเป็น BTU)  
   4.รางครอบท่อ ชุดละ 1,000.  4 เมตร (ถ้าเกินคิดตามจริง เมตรละ 250.)